عکس و خبر از : امید امامی :

طی گذشت هفته پیشین و با توقف بارشهای برف در منطقه و وزش بادهای پیاپی، متأسفانه ارتفاع پوشش برف در نقاطی از پیست اسکی ناهمگون شده و حتی در برخی از نواحی ، سنگهای زیرین شیب پیست نیز از زیر برف خارج و نمایان گردید!

DSC_0582

ریاست پیست اسکی پیام ضمن حضور بموقع در منطقه و با سعی مجدانه پرسنل، نسبت به انتقال انبوه برف به داخل پیست و پوشش نواحی سنگلاخی، اقدام بایسته را به انجام رسانده و وضعیت پیست اسکی را ساماندهی نمودند.

DSC_0538

هرچند طی روزهای فوق الذکر ، ارتفاع پوشش برف پیست نسبت به هفته پیشین کاهش نشان میداد، علیهذا بر اساس دستور دکتر دانشور، پیست اسکی پیام بطور آزمایشی به فعالیت خود ادامه داده و اعلام بازگشایی رسمی پیست اسکی پیام به تکمیل شدن و ثبات ارتفاع پوشش برف اراضی طی روزهای آتی، موکول شد.

DSC_0554

Leave a Reply