کفش اسکی هد

مارک هد۶۰۱۱۴۴_ADAPTEDGE_90_DL

سایز ۲۸

مدل titan

۱ فصل پوشیده شده است

بدون ترک و رنگ رفتگی

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال آگهی : ۱۴ دی ۹۳

نام فروشنده : رضا رضایی

شماره تماس : ۰۹۱۴