نیازمند چوب اسکی سایز ۱۷۰

نیازمند چوب اسکی با سایز ۱۷۰ هستم. ترجیحا مارک های روسیگنال و فیشر و کم کار کرد

rosignol

تاریخ ارسال آگهی : ۱۴ دی ۹۳

شماره تماس : ۰۹۱۴