نمایندگی های Salomon

تهران :

فروشگاه سالامون ، شریعتی ، پائین تر از پل صدر تلفن : ۲۲۶۳۲۹۵۲

زعفرانیه ، مقدس اردبیلی ، بعد از پسیان ، ساختمان پسیان ، پلاک ۳۲ تلفن : ۲۲۶۶۷۱۵۵

کرج :

فروشگاه نایک ، میدان سپاه ، بلوار جمهوری تلفن : ۰۲۶۳۴۲۰۴۰۴۵