عکس و خبر از : امید امامی :

کوهنورد مصدوم، با عملیات تجسس و امداد و نجات ضربتی و بموقع مسئولین هیئت اسکی مرند و پرسنل حاضر در پیست اسکی پیام، از مرز مرگ به زندگی بازگشت.
حدود ساعت ۴ بعدازظهر روز جمعه، با دریافت خبر سقوط و مصدومیت یک کوهنورد تنها و گرفتار در بخشی از دامنه های کوه میشو، همه اعضاء هیئت اسکی و پرسنل پیست اسکی پیام را بطور ضربتی به انجام عملیات جستجو و امداد و نجات فرا خواند.

کوهنورد جوانی که بطور انفرادی اقدام به صعود و کوه پیمائی در رشته کوههای میشو نموده بود، در مسیر بازگشت دچار سانحه و سقوط شده و با مصدومیت و جراحت شدید و شکستگی احتمالی در ناحیه پا ، بی حرکت و سرما زده در بهمن فرو ریخته بروی وی ، در مرز مرگ و زندگی چشم در انتظار رسیدن نیروهای امدادی بود.
هرچند وقوع محل حادثه، خارج از محدوده مجموعه ورزشی تفریحی پیام روی داده و مسئولیتی متوجه مدیریت مجموعه نداشت، علیهذا بنا به دستور ریاست محترم هیئت اسکی مرند و مدیریت پیست اسکی پیام، همه نیروها و پرسنل حاضر در مجموعه با تمام امکانات کمک رسانی موجود در پیست و خودروهای خود بمنظور عملیات تجسس و امداد و نجات بسیج شده، تا پیش از تاریک شدن آسمان بتوانند کوهنورد مصدوم را از یخ زدگی و مرگ حتمی نجات دهند.

۰۰۴۸۵۴۰۵۶۴۷۷۶۷۶۸۳۹۶۷
کوهنورد مصدوم که از شدت جراحات وارده، قادر به حرکت نبوده و از سرمای کوهستان در چند قدمی یخ زدگی قرار گرفته بود، از پاسخ به گوشی موبایل و یا فریاد درخواست کمک نیز عاجز شده بود. این موضوع نیز، یافتن محل حادثه و مصدومیت وی را بسیار دشوار نمود. با راهنمائی تنی چند از بومیان محلی و آشنا به منطقه و طی بررسی مسیرهای احتمالی بازگشت به اراضی مجموعه، تجسس برای یافتن کوهنورد مصدوم سرعت بیشتری گرفت و در نهایت با یافتن وی و پیش از تاریک شدن آسمان از یخ زدگی مصدم پیشگیری شد.

کوهنورد مصدوم که در شرف یخ زدگی قرار گرفته و حس حرکتی خود را از دست داده بود، بلادرنگ مورد معاینه پزشکی دکتر دانشور قرار گرفت و ضمن انجام کمک های اولیه و ضروری بمنظور گرم کردن و بالا بردن دمای بدن مصدوم، توسط پرسنل مجموعه به دفتر پیست اسکی پیام منتقل گردید. با هماهنگی های قبلی صورت گرفته نیز، خودرو اورژانس فوریتهای پزشکی مرند نیز بمنظور انتقال سریع مصدوم به بیمارستان، در مقابل دفتر پیست حاضر بود.

۴

۵

۶مدیریت پیست اسکی پیام و پرسنل فداکار این مجموعه، با دریافت خبر مصدومیت کوهنورد جوان، با اقدامی جسورانه و انسان دوستانه، بی درنگ همه نیرو و امکانات خود را بمنظور جستجو و نجات وی بکار گرفته و با توکل به خدا، زندگی دوباره ای را به او و خانواده اش بخشیدند. اسکی بازان و میهمانان حاضر در مجموعه پیام، ضمن خرسندی از نجات کوهنورد مصدوم توسط اعضاء هیئت اسکی و پرسنل پیست اسکی پیام، از زحمات و فداکاری یکایک آنان تقدیر و تشکر و سپاسگزاری و برای آنان آرزوی تندرستی و اجر معنوی، نمودند.