انتخاب بهترین کفش اسکی با فلکس مناسب

فلکس در کفشهای اسکی اشاره به میزان سختی برای خم کردن سطح جلویی کفش اسکی (قسمتی که ساق پا را میپوشاند)  نسبت به فشارهای مختلف که به پای اسکی باز در هنگام اسکی کردن  وارد میشود را دارد.

فلکس بوت عددی است که در محدوده از بسیار نرم(برای مبتدی) به خیلی سخت (برای مسابقه) تعریف شده است  و با یک”شاخص انعطاف پذیری” که معمولابین۵۰  (نرم)تا ۱۳۰(بسیار سفت) است ،نشان داده میشود واغلباین عدد در قسمت بیرونی کفش نوشته شده است.

روشمحاسبه شاخص فلکس کفش اسکی بین تولید کنندگان آن استاندارد نیست و کفش اسکی با فلکس  ۱۰۰تولیدیک شرکت ممکن است با  کفش اسکی فلکس ۱۰۰تولید یک شرکت دیگریکسان نباشد، بنابراین از اعداد به عنوان یک نقطه شروع میتوان استفاده کرد اما نمی توان و نباید  بیش از حد به آنها تکیه کرد  .

 برخی از شرکت ها از مقیاس ۱-۱۰ براینشان دادن فلکس  کفش تولیدی خود استفاده میکنند، به همین دلیل است که  ما علاوه بر دادن یک شاخص عددی ، شاخص انعطاف پذیری  (فلکس) را با  لغات نرم، متوسط​​، سفت و بسیار سفتدسته بندی میکنیم  و توضیح میدهیم . بطور مثال مسابقه دهندگان و برخی ازاسکی بازان سطح حرفه ای کفشهایی با فلکس بیش از ۱۳۰را  ترجیح می دهند ، و این کفش معمولا در سفارش خاص با لایه جلویی  تنگتر  و پهنای قسمت جلوی پا از ۹۲ میلی متر تا۹۵ میلی متر تولید میشود.

طبقه  بندی فلکس در کفشهای مردانه

توانایی اسکی مبتدی – متوسط متوسط – پیشرفته پیشرفته – حرفه ای حرفه ای- مسابقه رو
شاخص فلکس برای کفشهای اسکی مردانه ۶۵-۸۰ ۸۵-۱۰۰ ۱۰۵-۱۲۰ ۱۳۰+
میزان سختی کفش نرم معمولی سخت بسیار سخت

محدوده  فلکس کفشهای اسکی مردانه برای رده مبتدی – متوسط بین ۶۵ تا ۸۰ است و  برایمتوسط – پیشرفته از ۸۵ تا ۱۰۰ تغییر میکند . در رده بندی فلکس کفش برای اسکی بازان  پیشرفته – حرفه ای این عدد معمولا بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ متغیر است اما درجه سختی کفشهای اسکی  بین  با فلکس ۱۴۰ تا ۱۵۰ بسیار بالاتر از میزانی است که اکثریت اسکی بازها احتیاج دارند و متناسب قدرت اسکی آنها است و این سطح کفش معمولا برای سطح مسابقه روها طراحی و استفاده میشود .

لازم به یادآوری است که هیچ استاندارد صنعتی برای تخمین فلکس کفش وجود ندارد و بهتر است جدول فلکس فقط به عنوان یک راهنمای کلی برای انتخاب اینکه کدام مدل برای شما جذابتر است یا به عنوان راهی برای مقایسه مدلهای درون یک مارک خاص کفش استفاده شود.

ناهمواری پیست ، سرعت و وزن اسکی باز نیز  فاکتورهایی هستند که نقش مهمی در انتخاب بهترین فلکس بازی میکنند .

کسی که به طور حرفه ای اسکی آزاد (Free Ride) میکند و اسکی بازان کوهستانهای مرتفع و خارج از پیست اسکی، کفش اسکی به مراتب نرمتر و سبکتر از مسابقه دهندگان مسابقات جهانی (World Cup) انتخاب میکنند و اسکی بازانی که به طور حرفه ای با اسکی حرکات نمایشی انجام میدهند کفشهای با درجه سختی کمتری هم انتخاب میکنند .

اسکی در برفهای متغیر و زمینهای با شیب زیاد  معمولا حرکاتی با کنترل کمی بیشتر و کفش کمی سخت تر میخواهد درحالیکه زمینهای سخت و هموارتر مثل پیستهای مسابقه که تکنیک و در نتیجه فشار بیشتری برای اسکی کردن لازم دارد کفشهایی با درجه سختی بالاتر و درنتیجه شماره فلکس بیشتر میخواهد.

توانایی فردی و شکل فیزیکی بدن اسکی باز هم عامل بسیار مهمی در انتخاب فلکس کفش است .شاید ورزشکاری مبتدی باشد اما فقط در کفش با درجه سختی  متوسط تا بالا ( Flex 85-100) احساس راحتی کند و یا بعضی از اسکی بازان حرفه ای ،کفشی با درجه سختی کمتر را به یک کفش سخت تر ترجیح بدهند.

قد و وزن اسکی باز هم فاکتورهای بسیار مهمی برای انتخاب کفش اسکی با مناسب ترین فلکس هستند. کسی که کوتاه قد و سبک وزن است فشار خیلی زیادی روی کفش اسکی نمیتواند بیاورد و برایش مشکل خواهد بود که در کفش با درجه سختی زیاد انعطاف داشته باشد. اما کسی که قد و وزن بیشتر دارد حتی اگر مبتدی هم باشد شاید کفش سخت تری ( شماره فلکس بالاتر)احتیاج داشته باشد .در هنگام انتخاب کوتاهتر یا بلند تر از معمول بودن را در نظر داشته باشید.

طبقه بندی فلکس در کفشهای اسکی زنانه

توانایی اسکی مبتدی – متوسط متوسط – پیشرفته پیشرفته – حرفه ای حرفه ای- مسابقه رو
شاخص فلکس برای کفشهای اسکی زنانه ۵۰-۶۰ ۶۵-۸۰ ۸۵-۱۰۰ ۱۱۰+
میزان سختی کفش نرم معمولی سخت بسیار سخت

در مورد خانمها اگر در قد و سایز پای خودشان وزن کمتری از آقایان درهمان قد و وزن داشته باشند درجه سختی کفششان هم بهتر است کمتر باشد.برای خانمها در سطح  مبتدی –متوسط عدد فلکس ۵۰ تا ۶۰ حدودا عدد مناسبی است و برای سطح اسکی متوسط –پیشرفته این عدد بین ۶۵ تا ۸۰ استسطح اسکی  پیشرفته –حرفه ایفلکس کفش بین ۸۵ تا  ۱۰۰مناسبش است و خانمهای مسابقه رو و اسکی باز حرفه ای که کفشهای اسکی سخت تر ازفلکس ۱۱۰ را ترجیح میدهند  اغلب باید آنرا بصورت سفارشی تهیه کنند که در این صورت  این کفشها باریک ترند و سطح انعطاف پذیری کمتری دارند.