به لطف و عنایت پروردگار و همزمان با آغاز فصل اسکی پیست پیام ، وب سایت رسمی این پیست بمنظور انتشار اخبار ، اشاعه فرهنگ ورزش و آموزش و جذب علاقه مندان به اسکی ، فعالیت خود را آغاز نمود.