آموزش حرکت انتقالی زیگزاگ بزرگ

تهیه و تنظیم از : امید امامی

یکی از مهمترین مهارتها در اسکی روش پایین آمدن از یک شیب طولانی و شاید نسبتا تند باشد. در صورتی که در بالای یک شیب و یا تپه قرار داشته باشید و بدن شما رو به سوی پایین شیب باشد تنها با موازی قرار دادن چوبها ، شما به سمت پایین سر خواهید خورد. ولی نکته مهم این است که حرکت مستقیم به سمت پایین باعث افزایش شتاب و کاهش قدرت کنترل و افزایش خطر میشود که به هیچ عنوان به افراد تازه کار یا انجام آن در پیستهای شلوغ توصیه نمیگردد.

توصیه میکنیم تا از حرکات مارپیچ و زیگزاگ مانند برای پایین امدن از شیب استفاده کنید تا بتوانید کنترل کاملی بر روی اسکی داشته باشید.
مراحل انجام مهارت زیگزاگ بزرگ یا حرکت به پایین آمدن عرضی به صورت ذیل میباشد.

linking-turns-step1مرحله یک: در جهت عرضی شیب البته به چرخش کمی به سمت پایین قرار بگیرید. صورت شما باید به سمت جهت حرکت باشد. لبه های داخلی پای راست و لبه خارجی چوب چپ که هم اکنون در سمت بالای شیب قرار دارند در داخل برفها فرو روند تا بتوانید سرعت خود را کاهش دهید و یا متوقف نمایید. در این مرحله پاهها باید خم نگه داشته شود تا مرکز ثقل پایین بیاید.

linking-turns-step2مرحله دوم: در این مرحله لبه های چوب را از داخل برف خارج کنید تا حرکت شما سرعت بگیرد. با این کار شما متمایل به جلو و کمی به سمت عرض شیب حرکت میکنید. در این مرحله پاهها از حالت قبلی صاف تر میباشند.

linking-turns-step3مرحله سه: در این مرحله باید به فکر چرخش و حرکت به سمت مخالف باشیم. بنابراین پای سمتی که به سمت پایین شیب قرار دارد  و قصد چرخش بدان سمت را دارید را خم کنید (وزن بدن بر روی هیمن پا قرار گیرد) و لبه بیرونی همین چوب و لبه داخلی چوب بالایی را به داخل برفها نمائید. در این وضعیت بدن شما رو به سمت شیب است و سرعت شما افزایش می یابد. شما باید بدن خود را کمی به عقب ببرید و وزن خود را بر روی پایی قرار دهید که به همان سمت در حال چرخش می باشید.

linking-turns-step4با انتقال وزن بر روی پای جهت چرخش، چوبهای شما نیز به همان جهت خواهند چرخید. حال این مرحله را به مانند آنچه در قبل گفته شد ادامه دهید. این چرخش را به همراه چرخش سر کامل کنید. جهت سر و صورت شما همیشه باید در جهت حرکت شما باشید.

توقف در اسکی

برای اینکه اسکی باز موفقی باشید لازم است تا سرعت خود را کنترل کنید و ودر هر موقعیتی قادر به ایستادن و توقف کامل باشید. در غیر این صورت حضور شما در پیست اسکی برای خودتان و دیگران خطر آفرین خواهد بود.

در روش اول برای توقف کافی است که پاهها را بیشتر از عرض شانه ها باز کنید و نوک چوبهای اسکی را به هم نزدیک کنید و لبه های داخلی چوبها را در برفها قرار دهید با این روش به راحتی متوقف خواهید شد. این روش برای سطوح کم شیب یا سرعت پایین بسیار مفید است.

در روش دوم شما باید یکی از پاهها را کمی به سمت جلو ببرید و با خم شدن بر روی پای عقب  کمی به سمت مخالف پای جلو بچرخید و لبه های خارجی پای عقب و لبه داخلی پای جلو را در برفها قرار دهید. در این روش شما به راحتی قادر به توقف خواهید بود. البته این روش برای سرعتهای بسیار بالا مفید است و برای دست یابی به آن باید تمرینات زیادی را انجام دهید.