آموزش اسکی آلپاین مقدماتی

تهیه و تنظیم : امید امامی

قوزهای برفی – سطح مبتدی و متوسط

محل تمرین : شیب متوسط با قوزهای که سینه گرد و دیواره کم شیب دارند.
سطح مطلوب اجرای حرکت : ایجاد اعتماد به نفس در شاگرد از طریق بهبود تعادل و کنترل روی قوزهای کوچک

تکنیک
۱ –با حالت پایه حرکت کنید سپس قوز را جذب کنید. یعنی بگذارید که قوز زاوهایتان را جمع کند (جمع شدن غیرفعال زانوها).
۲ – درست قبل از رسیدن به نوک قوز خیلی آرام چوبدست بزنید. یعنی در واقع چوبدستتان فقط تماس ملایم با برف داشته باشد.
۳ – لبه ها را عوض کنید و چرخاندن اسکیها را روی نوک قوز آغاز کنید.
۴ – وقتی که اسکیها روی سینه قوز قرارگرفتند، زانوها را صاف کنید.

تمرینات روی قوزها : جمع کردن و صاف کردن زانوها
۱ –روی پیستی پرقوز شوس راست یا شوس کج کنید – زانوها را بطور فعال یا غیر فعال جمع کنید.
۲ – روی یک قوز از روش بادبزنی استفاده کنید و حرکت را با یک پیچ کوهی به پایان برساندی.
۳ –یک تک پیچ کامل بزنید.
۴ – پیچ های بزرگ بزنید و آنها را به هم منتصل کنید.
۵ – دو قوز یکی پیچ بزنید
۶ – شعاع پیچ ها را کاهش دهید.
۷ – مسیر حرکت را تغییر دهید. یعنی اول روی نوک قوزها پیچ بزنید و بعد داخل گودال قوزها پیچ بزنید.
۸ – برای کنترل سرعت، پیچهای استم همراه با ترمز هاکی ملایم بزنید.
تمرینات روی پیشت کوبیده‌: پیچ موازیبا حرکت به پایین و با حرکت به بالا تنه استواری لازم را به دست آورد و حرکات اضافی آن حذف شود.

لغات مورد استفاده
قوز برفی mogul
جمع شدن غیر فعال زانوها passive flexing
جمع کردن فعال زانو ها active flexing
گودال قوزtrough
پیچ لولاییpivot turn

قوزهای برفی : سطح متوسط
سطح مطلوب اجرای حرکت
شاگرد باید بتواند در طول چند پیچ کنترل خود را روی قوزها حفظ کند. شاگرد باید بتواند در خط شیب بطور منظم چوبدست برند، تعادلش را حفظ کرده و پاهایش تقریباً راحت و در آرامش قوزها را جذب نمایند. شاگرد باید بتواند با کنترل روی خط شیب پیچ بزند.

تکنیک
۱٫شاگرد در حالی که فشار وارده از سوی قوزها را جذب می کند، دارای تعادل دینامیکاست.
۲٫با استواری بالاتنهف عبور از قوزهای بزرگتر و گودالهای عمیق تر میسر می گردد.
۳٫بموقع زدن چوبدست به تنظیم شعاع پیچ کمک می کند.

تمرینات روی قوزها
۱٫روی خط شیب و یا در حال شوس کج قوزها را جذب کنید(حرکت کمک فنری زانوها).
۲٫روی قوزها پیچهایی با شعاع متوسط بزنید.
۳٫پیچهایی با پرش بزنید.
۴٫ترمز هاکی بکنید.
۵٫پیچ با شمارش بزنید : مثلاً اول ۳ پی چ را به هم متصل کنید. بعد ۴ پیچ را و سپس ۵ پیچ را تا شاگردتان ریتم مطلوب را بدست آورد.

تمرینات روی پیست کوبیده و پر شیب تر
۱٫داخل کریدور اسکی کنید‌: ترمز هاکی کنید و بعد تغییر جهت دهید.
۲٫هنگام آغاز پیچ وزن روی دو اسکی مساوی باشد.
۳٫با جست زدن به بالا ولی فرود آمدن نرم پیچ بزنید.
۴٫تمرین ترمز کنید.
۵٫روی پیست کم شیب پیچ های کوچک خیلی آهسته بزنید.