با وقوع بارش برف و تکمیل شدن پوشش برف منطقه، پیست اسکی پیام از تاریخ ۱۹ دی ماه برای استفاده ورزشکاران و علاقه مندان اسکی، دایر بوده و آماده بهره برداری می باشد.